Over Onze

Hobby’s  Kantklossen en Borduren van Mandala’s  alles eigen ontwerp.
Een klein impressie van Polder en mijn Hobby’s die ik beoefen.

Ik woon in de provincie Oostelijk- Flevoland sinds 1994 [daarvoor  gem. Zaanstad.]

Biddinghuizen is gelegen nabij Dronten. Een omgeving bestaande uit bouwland en ten noorden van de randmeren  een flink bosgebied richting Elburg.

Het gebied heeft nog schone lucht en over het algemeen een kleinschalige industrie.Ook is er veelfruitbouw.
Tussen land- en fruitbouw is de laatste jaren ook op diverse plaatsen in het gebied veeteelt gekomen.
De polder wordt doorsneden door  twee hoofdkanalen,de Hogevaart en de Lagevaart.Het begin is bij de ingangssluis van Ketelhaven.

De polder inkomend splitst het kanaal zich,recht doorvarend de Hogevaart richting Biddinghuizen.
[Stuurboord uit Lagevaart richting Dronten via een tussensluis]

Varend door  een gebied met landbouw komt men in Biddinghuizen bekend van Sixs Flagg en andere evenementen.Er is een mooie aanlegplaats voor de pleziervaart nabij de weg Dronten -Elburg.

Er wordt door de pleziervaart steeds meer gebruik gemaakt van de polder in plaats van de Randmeren door zijn rust die hier van uit gaat.Biddinghuizen is een goede pleisterplaats voor jachten waar men een prima ligplaats vindt in de jachthaven die hier een aantal jaren terug is gekomen.

Vanaf Biddinghuizen gaat het kanaal naar de Block van Kuffeler waar men doorschuttend op het Markermeer komt.
De Hoge en Lagevaart zijn op ongeveer 10 km vanaf Biddinghuizen verbonden door de Laservaart.
[Sinds enkele jaren bevaarbaar gemaakt middels een tussensluis.Ook kan men vanaf de Randmeren bij het gemaal Lovink naar binnen waar een sluis is gekomen die 1 April.2002 in gebruik is genomen

De polder is voorzien van veel fietspaden door een afwisselend natuurgebied.Oostvaardersplassen Almeerderhout om er maar een paar te noemen.

Een aparte bezienswaardigheid zijn de twee grote scheidingsschuiven tussen de polders Oostelijk en Zuidelijk Flevoland in de Hoge en Lagevaart gelegen in de Knardijk.In de gehele Polder zijn in de loop der jaren diverse aanlegsteigers bijgekomen waar het goed  is om aan te meren en de omgeving te verkennen.                  

Biddinghuizen heeft met de buiten gebieden mee gerekend plm. 6000 inwoners.

Biddinghuizen en Swifterbant vallen onder de gemeente Dronten.